Grupul de Cercetare Regiune, Mediu, Cultură

Scopul şi obiectivele grupului de cercetare:
O echipă de cercetători au pus bazele Grupului de Cercetare Regiune, Mediu, Cultură (Vidék, Környezet, Kultúra Kutatócsoport) în cadrul Universității Sapientia, la data de 25 octombrie 2007, cu scopul de a promova cercetarea multidisciplinară în domeniul ştiinţelor sociale aplicate.

Grupul este afiliat la rețeaua internațională Action Research Network dezvoltată de Association for Progressive Communications.

Membrii Grupului sunt:
dr. BAKÓ Rozália Klára, sociolog, coordonator
drd FERENCZ Angéla, cercetător în domeniul comunicării
dr. NISTOR Laura, sociolog
drd PÉTER Pál, geograf
dr. SÓLYOM Andrea, sociolog
dr. VARRÓ Éva, psiholog

Contact: reconect@ngo.ro

Prioritatea Grupului este de a aborda în mod ştiinţific şi interdisciplinar situaţia economică şi socio-culturală din România, cu accentul pe Transilvania, în contextul transformărilor petrecute în regiune în procesul integrării României în Uniunea Europeană.

Expertiza multidisciplinară a grupului de cercetare face posibilă abordarea complexă şi pragmatică a probemelor socio-culturale, ecologice şi psihologice ale actorilor-cheie din regiune: instituţii, grupuri şi indivizi.

Obiectivele Grupului de Cercetare Regiune, Mediu, Cultură sunt:
• elaborarea şi implementarea unor proiecte de cercetare multidisciplinară axate pe nevoile de dezvoltare integrată şi durabilă ale regiunii;
• consolidarea expertizei fiecărui membru în parte, prin participarea activă la forurile ştiinţifice în domeniu;
• crearea unui cadru organizat pentru împărtăşirea experienţei ştiinţifice dobândite, prin promovarea publicării online a reazultatelor cercetării.